אבהות

ידועים בציבור
27/04/2012
אפוטרופסות
27/04/2012

במקרים בהם נולד ילד, אך אבי הילד אינו מכיר בו, יכולה האישה להגיש תביעת אבהות אשר באמצעותה ניתן לקבוע את זהותו של אבי הילד, האם אותו אדם הוא באמת אבי הילד.

במסגרת התביעה ניתן לבקש מבית המשפט להוציא צו לבדיקת רקמות. בדיקה זו מתבצעת כיום באמצעות דגימת רוק או שיער, זוהי בדיקה שאיננה פולשנית ולכן בית המשפט או בית הדין רשאים  לחייב את הגבר  לעבור אותה. בעבר בוצעה בדיקת רקמות באמצעות בדיקה פולשנית, על ידי בדיקת דם של הילד ושל אבי הילד, ולכן לא ניתן היה לחייב את אבי הילד לעבור אותה.

במידה והגבר מסרב לבצע בדיקת רקמות על מנת לקבוע אם הוא אבי הילד, מבלי לנמק את סירובו בנימוק סביר ומוצדק (על אף שהבדיקה אינה פולשנית) רשאי בית המשפט או בית הדין לראות בסירוב ראייה כנגדו, ולתת פסק דין הקובע כי הגבר הינו אביו של הילד וזאת למרות שאין ממצאים של בדיקת הרקמות.

העיקרון המנחה את בית המשפט הינו טובת הילד, בית המשפט יבחן מהי טובת הילד ובמידה ויש חשש כי הילד יוכרז כממזר (דבר שימנע ממנו להינשא בעתיד כדת משה וישראל) בית המשפט עלול לסרב ליתן צו לבדיקת רקמות.

קביעת זהותו של אבי הילד הנה בעלת משמעות על חיי הקטין במספר מישורים: מזונות ילדים- האב מחויב במזונותיו. הסדרי ראייה- האב רשאי לערוך הסדרי ראיה בינו לבין הילד, זכויות בירושה וכיו"ב.

Call Now Button