אפוטרופסות

אבהות
27/04/2012
מהי צוואה?
27/04/2012

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

מוסד האפוטרופסות נוסד על מנת להגן על קטינים, חסרי ישע והלוקים במחלת נפש או בשכלם, אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בכוחות עצמם.
נושא האפוטרופסות מוסדר בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962. החוק קובע כי "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית המשפט". כמו כן קובע החוק כי הורים של קטין הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו, מכוח זה קמות להם חובות וזכויות – לדאוג לצורכי הקטין, לחינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה, שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם, הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו. על ההורים לדאוג בראש ובראשונה לטובת הקטין.

ההחלטה על מינוי אפוטרופוס יכולה להיות נתונה לבית המשפט או לרשויות הרווחה, וזאת בהתאם לעיקרון העל שהינו טובת החסוי או פסול הדין.

Call Now Button