הסכמי ממון

הוצאה לפועל
20/03/2012
משמורת ילדים והסדרי ראייה
28/03/2012

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הינו הסכם הנערך בין בני זוג נשואים או ידועים בציבור לפני מיסוד הנישואין, ונועד לאפשר להם להסדיר ביניהם את חלוקת הרכוש במקרה של פירוד או גירושין מבלי להיגרר למחלוקות והתדיינויות בבית המשפט.

חוק יחסי ממון תשל"ג -1973 (שחל על זוגות שנישאו לאחר 1.1.1974) קובע כי במידה ובני הזוג לא ערכו הסכם ממון, יחולק ביניהם באופן שווה הרכוש והנכסים שצברו במהלך חייהם המשותפים למעט במקרים חריגים.

הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג באופן שונה מהחלוקה שנקבעה בחוק,  היא באמצעות הסכם ממון הגובר על הוראות חוק יחסי ממון.

הסכם ממון יש לערוך בכתב ולקבל אישור של בית משפט או של בית דין על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב, אולם אם ההסכם נערך לפני הנישואין- ניתן לאשר אותו ע"י נוטריון ואין צורך לאשרו בבית המשפט. הסכם ממון שלא אושר על ידי נוטריון או בית המשפט אינו בעל תוקף משפטי.

Call Now Button