ידועים בציבור

הסכם חיים משותפים
27/04/2012
אבהות
27/04/2012

מי הם הידועים בציבור?

ידועים בציבור הם גבר ואישה החיים במסגרת חיי משפחה משותפים מבלי להתחתן כדת משה וישראל. המצב המשפטי של ידועים בציבור הינו פיתוח הפסיקה שאט אט החלה לתת מענה לזוגות שחיו יחד והחליטו מבחירה שלא להתחתן, וככל שחלף הזמן נוצר מצב לפיו בני זוג צברו זכויות ברכוש משנהו הקבועות בחוק.
אין הגדרה אחידה בחוק לידועים בציבור, אך במשפט הישראלי נמצאו חוקים שונים אשר התייחסו מפורשות לידועים בציבור בדומה לחוק הירושה, חוקים סוציאליים וחוק הביטוח הלאומי (לעניין ביטוח זקנה, ביטוח שארים וכו'), חוק בתי משפט לענייני משפחה ועוד.

בפסיקה נקבעו לעניין מהות היחסים, שני תנאים מרכזיים שבהתקיימותם יוכרו בני הזוג כ"ידועים בציבור":

1 . ניהול משק בית משותף –  ניהול משק בית משותף הוא פועל יוצא של החיים המשותפים כבני זוג. משק בית משותף ניתן להסיק מאופן התנהלותם של בני הזוג, כך לדוגמא מגורים תחת קורת גג אחת, חשבון בנק משותף ממנו משלמים את הוצאות הבית, קניות משותפות וכיו"ב.

2 . ניהול חיי משפחה –  בפסיקה נקבע כי "חיי משפחה" כוללים פרמטר של חיים אינטימיים המושתתים על יחס של אהבה, חיבה, מסירות ונאמנות. וכן פרמטר של שיתוף כלכלי (לא בהכרח מלא)

Call Now Button