ירושה וצוואות

חלוקת רכוש
20/03/2012
תביעות נזיקין בין בני זוג
20/03/2012

בהיעדר צוואה – חוק הירושה קובע את הכללים לפיהם תחולק הירושה על פי דין כאשר ראשית יש לבחון את השאלה האם המנוח הותיר בן או בת זוג.

העיקרון הראשי הינו כי הירושה תחולק עפ"י קרבת האדם למנוח בהתאם לעיקרון הפרנטלות ובשלוש מדרגות ירושה כאשר ניתן לרשת רק במדרגה אחת כך שאם במדרגה מסוימת נמצא יורש שאז כל העיזבון עובר אליו ואם ישנם מספר יורשים המצויים באותה מדרגה שאז העיזבון יחולק בניהם בחלוקה שווה וכאשר אלו הנמצאים בשאר המדרגות אינם יורשים דבר.

הראשון – צאצאיו של המנוח נכדיו וניניו.

השני – הוריו של המנוח וצאצאיהם.

השלישי – הורי הוריו של המנוח וצאצאים.

כאשר באחד המעגלים יש יורש הוא עוצר את שאר המעגלים הבאים אחריו.

כך לדוגמא כאשר המנוח הותיר ילדים, שאז הילדים אשר הינם משתייכים למעגל הראשון הם היורשים, ההורים והורי ההורים אשר משתייכים למעגל השני והשלישי אינם יורשים.

זכות הירושה של בן הזוג.

אם הותיר אחריו המוריש ילדים או נכדים או הורים – חצי מהעיזבון.

אם הותיר אחריו המוריש אחים או אחיינים או הורי הורים – שני שלישים ובלבד שערב מותו של המוריש היה בן – הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר, וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה בעיזבון, יטול בן הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון.

  אם לא הניח המוריש ילדים, נכדים, הורים, אחים או אחיינים, יורש בן הזוג את העזבון כולו.

Call Now Button