מהי צוואה?

אפוטרופסות
27/04/2012

צוואה היא ציווי משפטי, בין בעל פה ובין בכתב, של אדם המורה מה ברצונו לעשות עם רכושו לאחר שימות, כאשר בכוחן של צוואות אלה להעביר בעלות ונכסים לידי אדם אחר. נוסח הצוואה נדרש להיות בהיר וחד משמעי על מנת למנוע מחלוקות מיותרות, שכן צוואות לקויות או שמא נעשו בכפיה או תחת לחץ, בהטעיה, או במצב שבו צלילות דעתו של המצווה הייתה מוטלת בספק (המנוח לא היה במצב כשיר פיזית או נפשית), הרי שהן עלולות להתבטל עקב אי בהירותן או לנוכח חוסר כשרותו של המצווה.

לאחר פטירתו של אדם שהותיר אחריו צוואה, מגישים היורשים או אדם אחר שיש לו עניין ברכושו של המנוח, בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה אצל האפוטרופוס הכללי. רשם הירושות יפרסם את דבר הגשת הצוואה בעיתונות ולכל אדם תינתן ההזדמנות להתנגד לבקשה לקיים את הצוואה תוך 14 יום ממועד פרסומה ולהביא אותה לדיון בפני בית המשפט, שם תיבחן הצוואה על פי עדים ומסמכים. אולם במידה ואין התנגדויות תועבר הבקשה לקבלת צו קיום צוואה אל האפוטרופוס הכללי.
צו קיום צוואה מצהיר על תוקפה של הצוואה, מעמדו כשל פסק דין אין לו התיישנות ולכן הוא עומד לעולם.

בענייני צוואות האינטרס של בית המשפט הנו לקיים הצוואה מתוך הבנה, שמה שכתוב בה משקף את רצונו האחרון של כותב הצוואה, אך אם יוכח באופן ממשי כי הצוואה לקויה ואינה ברורה, ישנה סבירות שבית המשפט יחליט על ביטולה.

Call Now Button