מזונות אישה

משמורת ילדים והסדרי ראייה
28/03/2012
גירושין
27/04/2012

חייב הבעל לספק לאשתו מזונות, בהתאם לרמת החיים שבה חיו שניהם יחד, טרם עלו  יחסיהם עלו שרטון והם החלו בהלכי גירושין. בית המשפט יקבע את גובה המזונות בהתאם לרמת החיים בפועל שבה חיו בני הזוג וכן בהתאם לרמת השתכרותו של ולמצבו הכלכלי של הבעל

מזונות אישה

פגישת ייעוץ ללא תשלום וללא התחייבות

מזונות אישה – מצב בו החליטו בני הזוג שלא להמשיך לחיות ביחד אך נשארו נשואים לפי החוק שאז זכאית האישה למזונות מבעלה, אלא אם כן קיימות סיבות לשלול ממנה זכות זו.

על הבעל לדאוג לתשלום מזונות לאישה ולדאוג לצרכיה כגון: מגורים והוצאות אחזקת הבית, ביגוד והנעלה, מזון והוצאות רפואיות, אחזקת רכב, קוסמטיקה, איפור, בילויים ועוד.

הבעל חייב לספק לאשתו מזונות בהתאם לרמת החיים שבה חיו שניהם יחד טרם עלו יחסיהם על שרטון והם החלו בהליכי גירושין.

בית המשפט יקבע את גובה המזונות בהתאם לרמת החיים בפועל שבה חיו בני הזוג וכן בהתאם לרמת השתכרותו ולמצבו הכלכלי של הבעל.

יחד עם זאת  אישה שעובדת והכנסתה מספיקה לה לכיסוי צרכיה ולרמת החיים לה הורגלה – אינה זכאית למזונות.

כך גם אישה שקיימה יחסי אישות עם גבר אחר או עזבה את הבית בלא סיבה מוצדקת אינה זכאית לתשלום מזונות מבעלה. יחד עם זאת, מספיקה סיבה "קלה כנוצה" לעזיבת הבית על מנת לחייב את הבעל במזונות                                         .                             .

Call Now Button