משמורת ילדים והסדרי ראייה

הסכמי ממון
28/03/2012
מזונות אישה
28/03/2012

פגישת ייעוץ ללא תשלום וללא התחייבות

בני זוג אשר להם ילדים משותפים והם מעוניינים להתגרש או להיפרד צריכים להכריע גם בסוגיית משמורת הילדים.

תביעת משמורת, אשר מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, קובעת למעשה מי יהיה ההורה המשמורן ומי יהיה ההורה אשר ישמור עם ילדיו על קשר באמצעות הסדרי ראיה יחד עם זאת שני ההורים נותרים אפוטרופוסים של ילדיהם ולהם מעמד שווה בקבלת החלטות מהותיות הנוגעות לילדים,

 הסמכות לדון בשאלת משמורת, הסדרי הראיה וחינוך הילדים נתונה הן לבית משפט לענייני משפחה והן לבית דין רבני.

הורה שהילדים אינם בחזקתו זכאי לראות את הילדים בזמנים מוגדרים על פי המוסכם בין ההורים או על פי החלטת בית משפט.

 הסכם בדבר החזקת הילדים והסדרי ראיה חייב לקבל את אישור בית משפט או בית דין אשר יבדקו את ההסכם על פי עקרון טובת הילד..

כל החלטה בעניין משמורת והסדרי ראיה אינה סופית. ההורים יכולים לפנות לבית משפט או לבית דין בבקשה לשנותה משיקולים של טובת הילד.

Call Now Button