אפוטרופסות

27/04/2012

אפוטרופסות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מוסד האפוטרופסות נוסד על מנת להגן על קטינים, חסרי ישע והלוקים במחלת נפש או בשכלם, אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בכוחות עצמם. נושא האפוטרופסות מוסדר בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962. החוק קובע כי "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית המשפט". כמו כן קובע החוק כי הורים של קטין הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו, מכוח זה קמות להם חובות וזכויות – לדאוג לצורכי הקטין, לחינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה, שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם, הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו. על ההורים לדאוג […]
Call Now Button