הוצאה לפועל

20/03/2012

הוצאה לפועל

הוצאה לפועל הינה המערכת הביצועית של בתי המשפט, המוציאה לפועל של החלטותיהם. בעזרת מערכת זו יכול אדם לממש את הזכויות שניתנו לו באמצעות פסקי דין, שיקים, שטרי משכון ומשכנתאות ועוד. עם זאת, בחוק הוצאה לפועל מעוגנים גם סעיפים שנועדו לשמור על זכויות החייב כך שלא ייפגעו, וכך שהוא עצמו לא יהפוך לנטל ומטרד לחברה. ההליכים לגביית חובות המתבצעים ע"י לשכות ההוצאה לפועל: צווי עשה למיניהם. שיקים, שטרות, שטרי משכון ומשכנתאות. עיקולים – עיקולי מיטלטלין, עיקולי מקרקעין, עיקולי רכב, עיקולי כספים. צווי עשה כינוסי נכסים. עיכובי יציאה מהארץ. חקירות יכולת.
Call Now Button