ידועים בציבור

27/04/2012

ידועים בציבור

מי הם הידועים בציבור? ידועים בציבור הם גבר ואישה החיים במסגרת חיי משפחה משותפים מבלי להתחתן כדת משה וישראל. המצב המשפטי של ידועים בציבור הינו פיתוח הפסיקה שאט אט החלה לתת מענה לזוגות שחיו יחד והחליטו מבחירה שלא להתחתן, וככל שחלף הזמן נוצר מצב לפיו בני זוג צברו זכויות ברכוש משנהו הקבועות בחוק. אין הגדרה אחידה בחוק לידועים בציבור, אך במשפט הישראלי נמצאו חוקים שונים אשר התייחסו מפורשות לידועים בציבור בדומה לחוק הירושה, חוקים סוציאליים וחוק הביטוח הלאומי (לעניין ביטוח זקנה, ביטוח שארים וכו'), חוק בתי משפט לענייני משפחה ועוד. בפסיקה נקבעו לעניין מהות היחסים, שני תנאים מרכזיים שבהתקיימותם יוכרו בני […]
Call Now Button