ירושה וצוואות

27/04/2012

מהי צוואה?

צוואה היא ציווי משפטי, בין בעל פה ובין בכתב, של אדם המורה מה ברצונו לעשות עם רכושו לאחר שימות, כאשר בכוחן של צוואות אלה להעביר בעלות ונכסים לידי אדם אחר. נוסח הצוואה נדרש להיות בהיר וחד משמעי על מנת למנוע מחלוקות מיותרות, שכן צוואות לקויות או שמא נעשו בכפיה או תחת לחץ, בהטעיה, או במצב שבו צלילות דעתו של המצווה הייתה מוטלת בספק (המנוח לא היה במצב כשיר פיזית או נפשית), הרי שהן עלולות להתבטל עקב אי בהירותן או לנוכח חוסר כשרותו של המצווה. לאחר פטירתו של אדם שהותיר אחריו צוואה, מגישים היורשים או אדם אחר שיש לו עניין ברכושו […]
20/03/2012

ירושה וצוואות

בהיעדר צוואה – חוק הירושה קובע את הכללים לפיהם תחולק הירושה על פי דין כאשר ראשית יש לבחון את השאלה האם המנוח הותיר בן או בת זוג. העיקרון הראשי הינו כי הירושה תחולק עפ"י קרבת האדם למנוח בהתאם לעיקרון הפרנטלות ובשלוש מדרגות ירושה כאשר ניתן לרשת רק במדרגה אחת כך שאם במדרגה מסוימת נמצא יורש שאז כל העיזבון עובר אליו ואם ישנם מספר יורשים המצויים באותה מדרגה שאז העיזבון יחולק בניהם בחלוקה שווה וכאשר אלו הנמצאים בשאר המדרגות אינם יורשים דבר. הראשון – צאצאיו של המנוח נכדיו וניניו. השני – הוריו של המנוח וצאצאיהם. השלישי – הורי הוריו של המנוח […]
Call Now Button