מזונות אישה

28/03/2012

מזונות אישה

חייב הבעל לספק לאשתו מזונות, בהתאם לרמת החיים שבה חיו שניהם יחד, טרם עלו  יחסיהם עלו שרטון והם החלו בהלכי גירושין. בית המשפט יקבע את גובה המזונות בהתאם לרמת החיים בפועל שבה חיו בני הזוג וכן בהתאם לרמת השתכרותו של ולמצבו הכלכלי של הבעל מזונות אישה פגישת ייעוץ ללא תשלום וללא התחייבות מזונות אישה – מצב בו החליטו בני הזוג שלא להמשיך לחיות ביחד אך נשארו נשואים לפי החוק שאז זכאית האישה למזונות מבעלה, אלא אם כן קיימות סיבות לשלול ממנה זכות זו. על הבעל לדאוג לתשלום מזונות לאישה ולדאוג לצרכיה כגון: מגורים והוצאות אחזקת הבית, ביגוד והנעלה, מזון והוצאות רפואיות, […]
Call Now Button