צו הגנה

27/02/2012

צו הגנה

צו הגנה הינו צו הניתן כנגד בן משפחה הן כעזרה ראשונה לבן משפחתו על מנת להגן עליו פיסית מהאלימות שהופעלה כנגדו והן במטרה למנוע הישנותה של האלימות במשפחה בעתיד. הגשת הבקשה למתן צו הגנה כשלעצמה, בטרם נפתחו הליכים משפטיים בין הצדדים, מהווה הסלמה בסכסוך המשפחתי, ומאיצה הגשת תביעות שונות על ידי הצדדים האחד כנגד השני, כל אחד בערכאה המתאימה לו. לפיכך, במקביל להגשת הבקשה למתן צו הגנה, חשוב להיערך בהתאם לצורך לפתיחה בהליכים בערכאה הרצויה בהקדם. במסגרת צו ההגנה, בסמכותו של בית המשפט (בית משפט לענייני משפחה/בית משפט השלום/בית הדין הדתי המוסמך) להשתמש באמצעים דרסטיים: להרחיק אדם ממקום מגוריו של […]
Call Now Button